poniedziałek, 12 stycznia 2015

Hipp z miłości do dzieci + niespodzianka

Mój drodzy pamiętacie pewnie jak pisałam Wam jakiś czas temu, że będę miała dla Was niespodziankę. I w końcu nadszedł ten czas, że ją przedstawię :) Ale za czym to pokaże Wam jaką pakę dostaliśmy od hipp. Dostaliśmy się do rekomendowania ich marki i bardzo się ucieszyłam, bo Nataniel uwielbia ich produkty - szczególnie musy w tubkach ;) nie je ich zbyt często, ale jak już dostanie jest bardzo zadowolony :) po za tubkami z owocami w paczce znalazły się też obiadki, batoniki i dodatki marki hipp takie jak pojemnik na żywność, łyżeczki i pojemnik na nie oraz kubeczek. Wszystko Natanielowi się bardzo podobało i chwile po obejrzeniu wszystkiego zjadł obiadek, który sam wybrał :) do tej pory obiadków w takiej postaci z hipa nie próbował, a ten okazał się bardzo dobry pachniał rybką, miał kawałki warzyw i znikł bardzo szybko z miseczki w serce która jest z fajnego trwałego plastiku i można ją zostawić do innych celów.
Teraz kilka zdjęć, a później obiecana niespodzianka :)

To otwieramy ;)


Już jedną taką teczuszkę mamy na książeczkę zdrowia :)


O i kubeczek (nie ważne, że różowy) ;)


A to co?


Będę jadł tą łyżeczką

I tyle pyszności :)


Wow! I ulubione tubki też są :)


A to cała zawartość paczki :)

Po obiadku można się też pobawić :)


Na obiad  dzisiaj będzie gotowana marchewka z ziemniaczkami i łososiem.
Mniam! Było pycha :)


To teraz zapraszam Was na niespodziankę :)
Wspólnie z hipp przygotowaliśmy dla Was konkurs.
Przebrnijcie przez regulamin najważniejsze punkty pogrubiłam więc zapoznajcie się z nimi i bawcie się dobrze :)ZASADY KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW:
Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”1. Organizatorem Konkursu jest Amelia Poloczek, autorka bloga natanielkowo, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest HiPP Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 PLN, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Fundatorem Nagród”. 
3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku. 
4. Konkurs odbywa się w dniach od 12 do 19 stycznia 2015 r. do godziny 23:59. 
5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres natanielkowo@gmail.com a także posiadać konto na Facebooku. 
6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia dziecka z produktem spożywczym marki HiPP (dalej: Praca Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora (zdjęcie lub zdjęcia wraz z powyższym oświadczeniem wysyłacie na maila, a ja utworzę oddzielny album konkursowy gdzie będę dodawać Wasze zgłoszenia) 
7. Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć. 
8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:

1) praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
2) posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
3) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”,
4) uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”. 

8. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
    w wykonanej Pracy Konkursowej,
  3. utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  4. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
  5. rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
9. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę Konkursu. 
10. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.  
11. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. 
12. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe w wiadomości prywatnej na fan pagu natanielkowo w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora. 
13. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

Hipp znajdziecie na fb tu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz